Beste relatie,

U heeft ongetwijfeld via de media vernomen welke maatregelen er genomen moeten worden om COVID-19 te voorkomen of in ieder geval in te dammen.

Ook wij zijn hierdoor genoodzaakt om het besluit te nemen dat onze buitendienst medewerkers alle bezoeken tot en met 6 april zullen verzetten of in ieder geval alleen dan een bezoek af te leggen als daar een urgente reden voor is (met inachtneming van alle voorgeschreven hygiënische maatregelen). Wij zullen zo veel als mogelijk telefonisch met u contact onderhouden.

Wij zullen er naar streven zo veel als mogelijk ons te houden aan gemaakte afspraken inzake levertijden, maar wij vertrouwen op uw begrip dat, gezien de omstandigheden, wij afhankelijk zijn van derden. Eventuele vertragingen die ontstaan door oorzaken buiten onze verantwoordelijkheid om, kunnen niet aan ons worden aangerekend.

In geval van vragen of dat aanvullende informatie benodigd is kunt u alsnog contact met ons opnemen. (tel. 0252 - 674 878)

Met vriendelijke groet / Mit freundlichen grüβen / Best regards,

AZ Benelux B.V. - Special Valves
Anton Broersma